Universalioji neįgaliųjų reabilitacijos ir integracijos informacinė sistema
Registruotis   [Registracija]
Prisijungti   [Prisijungimas]

Neįgalųjų įdarbinimas

Lietuvos SOCIALINIS ŽEMĖLAPIS

DUK (Dažnai Užduodami Klausimai):

Klausimas:  
Laba diena, man 25 metai, nustatytas nedarbingumas 60 proc. vieneriems metams. Ar galiu naudotis kokiomis lengvatomis, jei taip, kokiomis?
Atsakymas:  
Vadovaujantis LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, jei asmeniui nustatoma 30-55 procentų darbingumo, asmuo laikomas iš dalies darbingu. Kadangi Jums nustatytas nedarbingumas 60 proc., Jūsų darbingumo lygis yra 40 proc. ir Jūs esate iš dalies darbingas (-a). Iš dalies darbingiems asmenims yra numatytos įvairios lengvatos: vaistų kompensavimas, transporto lengvatos, parama darbo rinkoje, parama studijuojant, įsigyjant ortopedijos priemones ir pan. Vaistų kompensavimas - 50 procentų bazinės kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Kompensuojamųjų vaistų sąrašą, ir medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, kainos gydant ambulatoriškai kompensuojama šiems šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nepaminėtiems apdraustiesiems - gaunantiems II grupės invalidumo pensiją arba iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis. Transporto lengvatos - teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida turi asmenys, pripažinti iš dalies darbingais..>. Skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ įsigyti ir naudoti turi: fizinis asmuo, turintis sutrikusią judėjimo funkciją ir galintis pats vairuoti lengvąjį automobilį su rankiniu valdymu; fizinis asmuo, turintis I ar II invalidumo grupę (ar nuo 2005 m. liepos 1 d. asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo (Žin., 2004, Nr. 83-2983) nustatyta tvarka nustatytas mažesnis negu 55 proc. darbingumo lygis, ar asmuo, sukakęs senatvės pensijos amžiaus, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis) ir pats vairuoja lengvąjį automobilį. Neįgaliesiems skirtose stovėjimo vietose arba vietose, kuriose jiems leidžiama sustoti ir stovėti, gali sustoti (stovėti) tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtos transporto priemonės. Vairuotojui, vairuojančiam transporto priemonę, kuri pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“, leidžiama įvažiuoti į zoną, pažymėtą kelio ženklais „Eismas draudžiamas“ ir „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“. Vairuotojui, kurio transporto priemonė pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, leidžiama stovėti ilgiau, negu leidžiama, vietose, kur stovėjimo laikas apribotas atitinkamais kelio ženklais, leidžiama sustoti ir stovėti kelio ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ galiojimo zonoje ir (arba) ties nubrėžtomis prie važiuojamosios dalies krašto 1.4 ar 1.9 ženklinimo linijomis. Į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės lengvieji automobiliai, kuriuos vairuoja neįgalieji, pateikę transporto priemonės registravimo liudijimą ir neįgaliojo pažymėjimą arba iki 2007 m. birželio 30 d. – invalido pažymėjimą. Parama darbo rinkoje - darbo rinkoje papildomai remiami neįgalieji, kuriems nustatytas iki 40 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. I ir II invalidumo grupė) arba sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis. Neįgaliesiems priklauso 35 kalendorinių dienų atostogos ir 30 kalendorinių dienų neapmokamos atostogos. Savivaldybės neįgaliesiems turi teisę nustatyti mažesnį pajamų mokestį turint verslo liudijimą. Asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, neimama valstybės rinkliava už asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą bei keitimą. Valstybė taip pat teikia paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, subsidijas būsto kredito daliai apmokėti. Ortopedijos priemonės - Ortopedijos techninių priemonių bazinės kainos 80 proc. kompensuojamos iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis (II grupės invalidams), Savivaldybės asmenims su labai ryškiais ir ryškiais judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimais, būstui pritaikyti naudoja 80 proc. valstybės biudžeto lėšų ir 20 proc. savivaldybės biudžeto lėšų. Finansinė parama teikiama studijuojantiems neįgaliesiems, kurie atitinka turi I ar II invalidumo grupę, nustatytą iki 2005 m. birželio 30 d., Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983) nustatyta tvarka nustatytą sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį bei atitinka kitas sąlygas.

Jei pastebėjote klaidingą informaciją prašome pranešti UNRIIS administratoriui unriis@unriis.lt


[Validu XHTML 1.0]   [Validu CSS!]   [Validu W3C-WAI AA!]  

Copyright © 2004-2006 UNRIIS, Visos teisės saugomos
El.paštas: [unriis@unriis.lt]