Sociālā rehabilitācija bērniem

Bērni ir jūtīga sabiedrības daļa, tāpēc par viņiem ir īpaši jārūpējas. Bērni ir mūsu un visas sabiedrības nākotne. Katrā ģimenē ir jābūt veseliem, smaidīgiem un laimīgiem bērniem. Tomēr dzīvē gadās dažādas problēmas un kaites, kas liedz iespēju uz pilnvērtīgu dzīvi. Šajos gadījumos ar valsts vai nevalstisku organizāciju līdzdalību, nepieciešams saņemt atbalstu. Sociālās rehabilitācijas centri, izveidotie projekti un atbalsta grupas palīdz nelaimē nokļuvušiem cilvēkiem jebkurā vecuma grupā, tai skaitā bērniem.

Bērniem nepieciešama speciāla palīdzība, ja:

  • tie ir cietuši no vardarbības ģimenē vai sabiedrībā
  • tiem ir invaliditātes disfunkcija vai psiholoģiskas traumas
  • tie ir no maznodrošinātām trūcīgām ģimenēm
  • tie ir atkarīgi no psihoaktīvām vielām

Vardarbība

Bērnam, kurš ir cietis vardarbībā, nepieciešama ārstēšana un medicīniska rehabilitācija speciālos centros. Vardarbība pret bērnu var būt raksturojama kā noziedzība un fizisku sāpju darīšana, seksuāla izmantošana, ekspluatācija, aizskarta cieņa.

Ja vardarbība ir notikusi mājās, tad nekādā gadījumā bērns netiks ārstēts mājas apstākļos, bet vests uz īpaši izveidotiem centriem. Bērnam nav jāuzņemas nekādi finansiāli jautājumi, tas likuma kārtībā tie piespriests no pāridarītāja vai valsts sedz maksājumus. Pēc vardarbīgas rīcības ģimenē, bērnam ir jāapmeklē psihologs, lai ar atzinuma izteikšanu var rīkoties attiecīgi pēc likuma:

  • vecāku tiesību atņemšana
  • aizbildņa tiesību atņemšana
  • audžuģimenes pieprasījums
  • bāriņtiesas pieprasījums

Ja vardarbīgajā darbībā nav iesaistīts neviens bērna ģimenes loceklis, viņš drīkst piedalīties sociālajā aprūpē un ārstēšana var notikt mājas apstākļos.

Īpašu vajadzību nodrošināšana bērniem ar invaliditāti

Valstij ir jāpiedalās atbalsta programmā bērniem ar īpašajām vajadzībām. Jānodrošina rehabilitācijas kursi, psihologa atbalsts un dzīves kvalitātes nodrošināšana. Sociālās rehabilitācijas galvenie mērķi ir integrēt šādus bērnus kopā ar citiem, sniedzot viņiem tādas pašas izglītības iespējas kā citiem. Katrs bērns ir jāapzina individuāli, jo funkciju traucējumi vai psihiskie trūkumi ir dažādi. Rehabilitācijas laikā ir jānodrošina veselīga, pieejama dzīves vide un bērna interešu attīstīšana. Disfunkcijas gadījumā jāpiesaista fizioterapeits, lai nodrošinātu funkciju atgūšanu vai samazinātu invaliditātes progresēšanu. Bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības, aprūpē speciālisti un dzīves vidē tiek ierīkoti palīglīdzekļi, kā, piemēram, papildus turētāji un rokturi tualetēs, uzbraucamie celiņi bērniem ratiņkrēslos, paplašinātu gaiteņu izbūve, lai viegli pārvietoties ratiņkrēslos.

Bērni ar atkarībām

Atkarības var būt dažādas, no tām kaitīgākās ir uzskatāmas narkotikas un alkohols. Bērni, kuri ir saskārušies ar šādām problēmām un netiek galā paša spēkiem, tiek ārstēti ar speciālistu palīdzību. Ar psihologa palīdzību tiek noskaidrots, kas varētu būt par iemesliem šādu atkarību uzsākšanai. Dažreiz vainīga ir dzīves vide – ģimenē esoši alkoholiķi, draugi, kas lieto narkotikas un citi iemesli. Rehabilitācijas programmas ietvaros šādi bērni tiek ārstēti ārpus viņu ierastās vides. Kā vienu no lielākajiem narkoloģiskajiem centriem var minēt Straupes narkoloģiskās slimnīcas rehabilitācijas centru “Saulrīti”.

Trūcīgu ģimeņu statuss

Bērni, kuri dzīvo trūcīgās un maznodrošinātās ģimenēs tiek finansiāli atbalstīti no valsts puses. Valsts piešķir brīvpusdienas solās, nodrošina ar pārtiku un apģērbu mājas vidē. Tajā pašā laikā cenšas tos integrēt sabiedrībā kā tikpat pilnvērtīgas personas. Maznodrošinātie bērni mēdz ciest no cieņas aizskaršanas vai izsmiešanas no nodrošinātu ģimeņu bērniem. Šādi vardarbīgi aizskarti bērni cieš no pārliecības trūkuma, nevēlas doties sabiedrībā un, iespējams, pat baidās no citiem. Sociālā rehabilitācijas palīdzība nepieciešama, lai integrētu trūcīgo ģimeņu bērnus skolas gaitās, nodrošinot ar mācību materiālu. Bieži vien tieši trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu bērni nonāk pie problēmām ar atkarībām.